CÁCH SỬ DỤNG BẤM GIỜ (STOPWATCH) TRÊN ĐỒNG HỒ BABY-G

CÁCH SỬ DỤNG BẤM GIỜ (STOPWATCH)TRÊN ĐỒNG HỒ BABY-G

 

 

 

 

 

Bấm Giờ (Stopwatch) là chức năng đo thời gian trôi qua khi bạn chơi thể thao, theo dõi xe đua, làm thí nghiệm, nấu ăn… phạm vi đo tối đa thường là 59 phút 59.99 giây (hoặc 23 giờ 59 phút 59.99 giây).

“Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Bấm Giờ: Đo Thời Gian Trôi Qua Cơ BảnĐo Chia Nhiều Thời Gian (Split)Đo So Sánh Hai Thời Gian.”

 

Cách Bấm Giờ: Đo Thời Gian Trôi Qua Cơ Bản

Bước 1: Từ chế độ Giờ Hiện Hành, Ấn Nút C đến khi màn hình hiện chữ STW (hoặc ST) để vào chế độ Bấm Giờ.
Bước 2: Ấn Nút D để bắt đầu tính thời gian khi đồng hồ hiển thị toàn bộ là số 0.
Bước 3: Ấn Nút D lần nữa để ngừng tính thời gian.
Bước 4: Ấn Nút D lần nữa, thời gian sẽ chạy tiếp, cứ sử dụng Nút D như vậy để Bấm Giờ Chạy/Ngừng tùy ý (trong phạm vi đo cho phép của mẫu). Bỏ qua bước này và đến Bước 5 nếu bạn KHÔNG MUỐN tiếp tục.
Bước 5:  Ấn Nút A để reset thời gian Bấm Giờ.
Bước 6:  Ấn Nút C đến quay về chế độ Giờ Hiện Hành.

 

Cách Bấm Giờ: Đo Chia Nhiều Thời Gian (Split Time)

Chức năng này cho phép bạn đo cộng gộp cả những khoảng thời gian nghỉ giữa những lần ngừng rồi trở lại đo. Điều này sẽ giúp chúng ta biết được mất bao lâu thời gian kể từ khi khởi hành để đối tượng đo đến được chặng 1, chặng 2, chặng, 3…

Bước 1: Từ chế độ Giờ Hiện Hành, Ấn Nút C đến khi màn hình hiện chữ STW (hoặc ST) để vào chế độ Bấm Giờ.
Bước 2: Ấn Nút D để bắt đầu tính thời gian khi đồng hồ hiển thị toàn bộ là số 0.
Bước 3: Ấn Nút A thì chữ SPL sẽ hiện trên màn hình và bắt đầu chia thời gian. Kết quả thời gian Bấm Giờ tại thời điểm này sẽ hiển thị trong vòng 8 giây (con số dừng lại nhưng Bấm Giờ vẫn chạy tức vẫn đang tính thời gian trôi qua). Hết thời gian 8 giây thì kết quả biến mất và màn hình tiếp tục hiển thị thời gian bấm giờ (là tổng thời gian kể từ khi bắt đầu ởBước 1, tính cả thời gian xem kết quả của Bước 3).
Bước 4: Để tiếp tục chia thời gian, cứ lặp lại Bước 3 đến khi mong muốn (trong phạm vi đo cho phép của mẫu). Nếu bạn không muốn tiếp tục chia thời gian, bỏ qua bước này để đến Bước 5.
Bước 5:  Ấn Nút D lần nữa để ngừng tính thời gian.
Bước 6: Ấn Nút A để reset thời gian Bấm Giờ.
Bước 7:  Ấn Nút C đến quay về chế độ Giờ Hiện Hành.

 

Cách Bấm Giờ: Đo So Sánh Hai Thời Gian (Measure Two Finishs)

Bước 1: Từ chế độ Giờ Hiện Hành, Ấn Nút C đến khi màn hình hiện chữ STW (hoặc ST) để vào chế độ Bấm Giờ.
Bước 2: Ấn Nút D để bắt đầu tính thời gian khi đồng hồ hiển thị toàn bộ là số 0.
Bước 3: Ấn Nút A thì chữ SPL sẽ hiện trên màn hình, kết quả thời gian Bấm Giờ của Thời Gian 1 sẽ hiển thị khoảng 8 giây. Hãy ghi nhớ kết quả này để so sánh.
Bước 4: Ấn Nút A lần nữa để hiển thị kết quả thời gian Bấm Giờ của Thời Gian 2 (không phải là tổng thời gian mà chỉ là thời gian kể từ lúc Ấn Nút A trong Bước 3). Lúc này bạn hãy so sánh kết quả giữa hai đối tượng.
Bước 5:  Ấn Nút D để ngừng tính thời gian.
Bước 6: Ấn Nút A để reset thời gian Bấm Giờ.
Bước 7:  Ấn Nút C đến quay về chế độ Giờ Hiện Hành.

 

Lưu ý:
—  Khi vào chế độ Đếm Ngược hãy kiểm tra xem chức năng này có đang chạy hay không, nếu có, hãy Ấn Nút D để dừng lại nó rồi Ấn Nút Ađể Reset lại thời gian Bấm Giờ lại về 0.
☑—  Kể từ khi bắt đầu, Bấm Giờ sẽ không ngừng lại cho đến khi bạn Ấn Nút D, vì thế, ngay cả khi bạn thoát chế độ Bấm Giờ và vào những chế độ chức năng khác, thời gian Bấm Giờ vẫn sẽ được tính, cứ chạy đến khi đạt giới hạn phạm vi đo.
☑—  Khi bạn thoát khỏi chế độ Bấm Giờ trong lúc đang xem kết quả trong chức năng Đo Chia Nhiều Thời Gian (Split Time) thì bộ nhớ sẽ xóa dữ liệu kết quả và trả về chức năng Đo Thời Gian Trôi Qua Cơ Bản.
☑—  Tùy mẫu đồng hồ mà có chức năng Lap Time hay không (màn hình sẽ hiển thị chữ LAP), cách sử dụng tương tự như Đo So Sánh Hai Thời Gian nhưng lặp lại Bước 3 và Bước 4. Điều này sẽ giúp chúng ta biết được mất bao lâu thời gian để đối tượng đo đến được chặng 1 kể từ khi khởi hành, chặng 2 kể từ khi đến chặng 1, chặng 3 kể từ khi đến chặng 2…

Loading Facebook Comments ...