CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

câu Hỏi:

Chào luật sư : Tôi có quyết định nghỉ hưu từ 01/10/2018 nhưng đến nay 15/01/2019 vẫn chưa có sổ hưu . Vậy thời gian và thủ tục nộp hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí là bao lâu.

Trả lời:

Nếu bác là người lao động thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hưởng lương hưu và đã có quyết định nghỉ hưu thì thời điểm được hưởng lương hưu được quy định từ Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Như vậy, nếu bác là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương thì thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề bác đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp này, khi đủ điều kiện hưởng lương hưu bác phải có văn bản đề nghị cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
tìm Hiểu thêm chế độ hưu https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-che-do-huu-tri-truc-tuyen/

Còn trong trường hợp bác là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Như vậy, trường hợp này, bác cũng phải có văn bản đề nghị khi đủ điều kiện hưởng lương hưu và thời điểm bác được hưởng lương hưu sẽ được ghi trong văn bản đề nghị của bác.

Nếu bác là người lao động, công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội mà không thuộc hai trường hợp trên bác sẽ hưởng lương hưu theo thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động, nơi bác đã làm việc lập khi bác đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật vì vậy bác sẽ theo dõi quyết định nghỉ việc của mình để biết thời điểm mình được hưởng lương hưu.

Về hồ sơ lương hưu, nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động  bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Còn nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hồ sơ của bác sẽ theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:

Còn trong trường hợp bác là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Như vậy, trường hợp này, bác cũng phải có văn bản đề nghị khi đủ điều kiện hưởng lương hưu và thời điểm bác được hưởng lương hưu sẽ được ghi trong văn bản đề nghị của bác. https://luatnqh.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-nghi-che-do-huu-tri/

Nếu bác là người lao động, công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội mà không thuộc hai trường hợp trên bác sẽ hưởng lương hưu theo thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động, nơi bác đã làm việc lập khi bác đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật vì vậy bác sẽ theo dõi quyết định nghỉ việc của mình để biết thời điểm mình được hưởng lương hưu.

Về hồ sơ lương hưu, nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động  bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Còn nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hồ sơ của bác sẽ theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Đơn đề nghị hưởng lương hưu.

Về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu của bác:

  • Nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội tự bắt buộc, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bác được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại trường hợp 1cho cơ quan bảo hiểm xã hội;
  • Trường hợp bác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bác được hưởng lương hưu, bác nộp hồ sơ quy định tại trường hợp 2 cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về vấn đề điều kiện và thủ tục hưởng chế độ hưu trí, nếu còn vấn đề gì thắc mắc hoặc chưa rõ quý khách có thể liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ hưu trí – BHXH qua HOTLINE 19001946 của Luật NQH Việt Nam để được giải đáp các thắc mắc. http://luatnqh.vn

Loading Facebook Comments ...