Vị trí của trạng từ trong tiếng anh

Vị trí của trạng từ trong tiếng anh
Trong tiếng anh có nhiều từ loại. Mỗi từ loại lại có vai trò nhất định trong câu. Chúng ta đã quá quen với động từ, danh từ, tính từ. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trạng từ nhé! Có những loại trạng từ trong tiếng anh nào và vị trí của chúng như thế nào?
Các loại trạng từ trong tiếng anh
– Trạng từ chỉ cách thức dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? Ví dụ: một cách nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng …Chúng có thể dùng để trả lời các câu hỏi với How?
– Trạng từ chỉ thời gian dùng để diễn tả thời gian hành động được thực hiện (Ví dụ như: sáng hôm qua; tháng trước…)Chúng có thể được dùng để trả lời với câu hỏi When?
– Trạng từ chỉ mức độ dùng để diễn tả mức độ (khá, nhiều, ít, quá..) của một tính chất hoặc đặc tính; chúng đi trước tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa. Trạng từ chỉ mức độ, để cho biết hành động diễn ra đến mức độ nào.
Trạng từ là từ loại quan trọng trong tiếng anh
– Trạng từ chỉ tần suất dùng cũng là trạng từ trong tiếng anh xuất hiện khá phổ biến. Nó dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (Ví dụ như: thỉnh thoảng, hiếm khi, luôn luôn, ít khi ..). Chúng được dùng để trả lời câu hỏi How often?
– Trạng từ chỉ nơi chốn dùng để diễn tả hành động diễn tả nơi nào, ở đâu hoặc gần xa thế nào. Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi Where? Các trạng từ nơi chốn thông dụng là here, there ,out, away, everywhere, somewhere…
– Trạng từ nối trong tiếng Anh là những trạng từ dùng để nối hai mệnh đề với nhau. Chúng có thể diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lí do (why)
– Trạng từ chỉ số lượng dùng để diễn tả số lượng
– Trạng từ trong tiếng anh nghi vấn dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how
Vị trí của trạng từ trong tiếng anh
Trạng từ có thể đứng ở các vị trí khác nhau trong câu. Cụ thể như:
– Vị trí đầu câu: Những trạng từ thường đứng ở vị trí này là trạng từ liên kết, dùng để nối một mệnh đề với những gì được nói đến trước đó. Trạng từ chỉ thời gian cũng thường xuyên đứng đầu câu khi chúng ta muốn nhấn mạnh sự đối lập với mệnh đề trước đó.
Học sinh cần ghi nhớ những vị trí của trạng từ để dùng cho phù hợp
– Vị trí giữa câu: Những trạng từ trong tiếng anh thường đứng giữa câu thường dùng để thu hút sự chú ý vào một điều gì đó; chỉ tần số vô tận, không xác định cụ thể; chỉ mức độ; chỉ khả năng có thể xảy ra
– Vị trí cuối câu: Thường là những trạng từ chỉ thời gian và tần số có xác định; trạng từ chỉ cách thức và trạng từ chỉ nơi chốn.
Biết vị trí của từng loại trạng từ trong câu chúng ta có thể sử dụng chúng chính xác. Trong các văn nói hay văn viết, trạng từ đều giúp cách diễn đạt của chúng ta thêm phong phú. Nó cung cấp những thông tin bổ sung; giúp ý của một câu rõ ràng và hoàn thiện hơn. Đừng quên sử dụng trạng từ trong tiếng anh nhé!
Loading Facebook Comments ...